FORMALNOŚCI

Jeśli bliska ci osoba zmarła w domu należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu (jest ona potrzebna do załatwienia dalszych formalności), a następnie zawiadomić Zakład Pogrzebowy. W naszej firmie jest czynny całodobowy telefon 609 719 010, pod którym pomożemy w organizacji transportu i udzielimy Państwu informacji dotyczących pochówku i kwestii formalnych.

W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy zabrać ze sobą:

 1. kartę zgonu wystawioną przez lekarza ( reprezentując Państwa w USC
  załatwiamy wystawienie Aktu zgony )
 2. dowód osobisty Osoby Zmarłej, legitymację emeryta/rencisty lub odcinek emerytury/renty ( jeżeli zgon dotyczy takiej osoby)
 3. dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w USC):

 1. dowód osobisty osoby zmarłej
 2. dowód osobisty współmałżonka /do wglądu/
 3. karta zgonu wystawiona przez lekarza

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego:

 1. akt zgonu
 2. legitymacja ZUS, KRUS, WBE lub MSWIA lub zaświadczenie z zakładu pracy Osoby Zmarłej
 3. faktura wystawiona przez biuro zakładu pogrzebowego
 4. ksero dowodu osobistego osoby zlecającej usługę.